WorldSkills UK and Skills Competition Wales

Cacennau a Melysion

13 registered
Bydd cystadleuwyr yn cael 3.5 awr i baratoi a choginio’r canlynol:-
• Souffle Fanila Poeth
• Sablé a la poché
• Paris-Breast

Uchafswm o 2 o bob lleoliad ac uchafswm o 3 o bob sefydliad.

Gweler isod gopi o friff y gystadleuaeth. Dylech ddarllen y ddogfen hon i gael rhagor o wybodaeth am gynnwys y gystadleuaeth ac fel canllaw ar gyfer y cynllun marcio, meini prawf ymgeisio a rheolau’r gystadleuaeth.

Mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer ymuno i’w cael yma hefyd, ynghyd â lleoliadau’r cystadlaethau.

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â threfnydd y gystadleuaeth; gallwch ddod o hyd i’r manylion ym mriff y gystadleuaeth.

Bydd cofrestru yn cau ar Dydd Gwener 25 Hydref 2019.

This competition is not currently open to registration.