WorldSkills UK and Skills Competition Wales

Hyfforddwr Ffitrwydd, cynorddwywr hyfforddwr

Gweler isod gopi o friff y gystadleuaeth. Dylech ddarllen y ddogfen hon i gael rhagor o wybodaeth am gynnwys y gystadleuaeth ac fel canllaw ar gyfer y cynllun marcio, meini prawf ymgeisio a rheolau’r gystadleuaeth.

Mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer ymuno i’w cael yma hefyd, ynghyd â lleoliadau’r cystadlaethau.

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â threfnydd y gystadleuaeth; gallwch ddod o hyd i’r manylion ym mriff y gystadleuaeth.

Cofrestrwch ar gyfer cylch Skills Competition Wales 2018 -2019 (Dyddiad cau: 17:00 20/10/2018)