Menter

Cystadleuaeth tîm yw hon a ddyluniwyd i herio sgiliau entrepreneuraidd yr holl gyfranogwyr.

Mae cwmpas y gystadleuaeth yn galluogi dysgwyr i ddatblygu a rhoi ar waith amrywiaeth o sgiliau sy'n ofynnol i fod yn entrepreneur llwyddiannus.
Cynhyrchu syniadau / Gweld cyfleoedd
Arddangos creadigrwydd ac arloesedd
Datblygu strategaethau priodol i ddatrys problemau a delio â sefyllfaoedd anodd wrth gydweithio
Cynllunio a rheoli adnoddau
Cyfathrebu'n effeithiol
Gweithio gydag eraill yn barchus ac yn effeithiol
Arddangos sgiliau arwain (trafod, perswadio a dylanwadu)
Dangos hunanhyder, hunangred a chymhelliant
Arddangos cymhwysedd digidol
Arddangos sgiliau rhifedd a dealltwriaeth o gyllid busnes
Arddangos sgiliau cyflwyno
Nodi ac asesu eich cryfderau a’ch gwendidau unigol ac mewn grŵp

Downloadable files:

View all files


Bydd y cofrestriad ar gyfer y cylch hwn ar agor ar 09:00 25/11/2024

Nol i dop y dudalen