Cystadleuaeth tîm yw hon sy’n herio sgiliau entrepreneuraidd yr holl gystadleuwyr. Mae cwmpas y gystadleuaeth yn galluogi dysgwyr i ddatblygu amrywiaeth o’r sgiliau sydd eu hangen i fod yn entrepreneur llwyddiannus, a’u rhoi ar waith. Dylai cystadleuwyr sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon allu:
● Llunio syniadau/Nodi Cyfleoedd
● Arddangos creadigrwydd ac arloesedd
● Datblygu strategaethau priodol i ddatrys problemau a delio â sefyllfaoedd anodd wrth gydweithio
● Gweithio o dan bwysau/i amserlen
● Cyfathrebu’n effeithiol
● Gweithio’n barchus mewn tîm
● Arddangos sgiliau arwain
● Arddangos empathi ac effeithiolrwydd personol
● Arddangos cymhwysedd digidol
● Arddangos sgiliau rhifedd a dealltwriaeth o gyllid busnes
● Arddangos sgiliau cyflwyno

Capasiti ar gyfer yr holl gystadleuaeth: Bydd 10 tîm yn cael eu gwahodd i un cymal cenedlaethol
Uchafswm o geisiadau fesul lleoliad/sefydliad: 1 tîm o bob sefydliad (1 tîm = 5 cystadleuydd).

Gweler isod gopi o friff y gystadleuaeth. Dylech ddarllen y ddogfen hon i gael rhagor o wybodaeth am gynnwys y gystadleuaeth ac fel canllaw ar gyfer y cynllun marcio, meini prawf ymgeisio a rheolau’r gystadleuaeth.

Mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer ymuno i’w cael yma hefyd, ynghyd â lleoliadau’r cystadlaethau.

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â threfnydd y gystadleuaeth; gallwch ddod o hyd i’r manylion ym mriff y gystadleuaeth.

Bydd cofrestru yn cau ar Dydd Gwener 25 Hydref 2019.

This competition is not currently open to registration.