WorldSkills UK and Skills Competition Wales

Celfyddydau Coginiol Uwch

34 registered
Fe gaiff cystadleuwyr 4½ awr i gwblhau’r cyfan o’r tasgau.

Tasg un: Bydd cystadleuwyr yn paratoi, cynllunio a choginio 2 ddarn o bob saig gan defnyddio’r cynhwysion canlynol; consommé yn seiliedig ar gig eidion gyda garnais o’ch dewis. Porc bol (oddi ar yr asgwrn), wedi ei rolio a’i glymu â llaw (dim bandiau lastig) gydag addurn, stwffin a saws o’ch dewis. Pwdin o’ch dewis, yn seiliedig ar lemon.

Tasg dau: Rhoddir Bocs Dirgel i’r cystadleuwyr i greu amousé bouché, 2 ddarn o bob un, o’u dewis eu hunain yn defnyddio’r cynhwysion a roddir iddyn nhw ar ddiwrnod y gystadleuaeth yn unig.

Uchafswm o 2 o bob lleoliad ac uchafswm o 3 o bob sefydliad.

Gweler isod gopi o friff y gystadleuaeth. Dylech ddarllen y ddogfen hon i gael rhagor o wybodaeth am gynnwys y gystadleuaeth ac fel canllaw ar gyfer y cynllun marcio, meini prawf ymgeisio a rheolau’r gystadleuaeth.

Mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer ymuno i’w cael yma hefyd, ynghyd â lleoliadau’r cystadlaethau.

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â threfnydd y gystadleuaeth; gallwch ddod o hyd i’r manylion ym mriff y gystadleuaeth.

Cofrestru yn cau ar Dydd Gwener 25 Hydref 2019.

This competition is not currently open to registration.