WorldSkills UK and Skills Competition Wales

Croeso i borth cofrestru cystadleuwyr Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau ybg Nghymru – Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Cofrestrwch nawr

Mae’r prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau ybg Nghymru yn cyflwyno ac yn hyrwyddo Cystadlaethau Sgiliau yng Nghymru ar ran y Rhwydwaith Hybwyr Sgiliau, sef grŵp o ddarparwyr hyfforddiant o bob cwr o Gymru sydd yn ymroddedig i annog a chynorthwyo cystadleuwyr i gyflawni a llwyddo, a gaiff ei arwain a’i weinyddu gan Goleg Sir Gâr.

Crëwyd y system gofrestru ar-lein er mwyn hwyluso’r gwaith o goladu ceisiadau i gystadlu mewn cystadlaethau a gaiff eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, sydd felly’n golygu bod angen i ni gasglu data’r cystadleuwyr er mwyn nodi’r holl unigolion sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth a'r sgiliau y maent wedi’u hennill.

Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth ddefnyddio’r system gofrestru, defnyddiwch y cyfleuster “cysylltu â ni” i anfon manylion am y broblem trwy e-bost. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynghylch y gystadleuaeth, cysylltwch â threfnydd y gystadleuaeth; gallwch ddod o hyd i’r manylion ar dudalennau’r gystadleuaeth berthnasol.

Diolch a dymunwn bob lwc i chi ar eich taith i gystadlu!

Rheolau a Rheoliadau Cystadlaethau Sgiliau Cymru 2018
Hysbysiad preifatrwydd i Ddysgwyr: Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru
Hysbysiad preifatrwydd i Staff: Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru

Cyfryngau a Chreadigol
Adeiladu ac Isadeiledd
Peirianneg a Thechnoleg
TG a Menter
Gwasanaethau Cymdeithasol a Phroffesiynol
Schools

Schools